Jestliže se chystáte odcestovat do zahraničí na dobu delší, než půl roku, bude zapotřebí především zařídit formality úřední. Současný svět již sice není rozdělen na dva bloky – kapitalistické země a socialistický tábor, ovšem ani v rámci zemí Evropské unie to neznamená, že jsme volní jako ptáci.
řidič kamionu.jpg
Pojištění
Odhlásit zdravotní pojištění lze pouze u pobytů delších, než půl roku, potřebujete k tomu vyplnit tzv. formulář E104. V zásadě platí, že musíte být pojištěni všechny kalendářní dny v roce, na to nesmíte zapomenout. V případě zaměstnání za hranicemi Česka by měl pojistné hradit váš budoucí zaměstnavatel. Sociální pojištění osoby OSVČ odhlašují samy, u zaměstnanců to provádí stávající zaměstnavatel a za hranicemi začíná platba sociálního pojištění v den registrace u zdravotní pojišťovny.
červený kamion.jpg
Platební karta
Kromě finanční hotovosti, kterou musíte s sebou mít v každém případě, je vhodné zřídit si tzv. platební kartu embosovanou. Lze s ní venku platit přes Internet, přitom ji vyřídíte snadno na pobočce vaší banky.
Lékař
Velké množství Čechů realizuje dlouhodobé pobyty především v Německu. Tam jsou velmi drahá ošetření zubařů a očních specialistů. Zdravotní pojišťovny také tyto zákroky nemusí proplácet, ideální je tedy ještě před odjezdem posedět v zubařském křesle vašeho dentisty (alespoň) v rámci preventivní prohlídky.
Stěhování
Stěhování do zahraničí na vlastní pěst se nevyplatí, jestliže se jedná o větší počet předmětů. Pokud cestujete pouze se dvěma obřími taškami, které se vejdou do osobního auta, je to něco jiného, než dodávka plná porcelánu a nábytku. dálnice v mlze.jpg
Doklady
Obrovskou komplikací může být taková drobnost – konec platnosti pasu nebo občanského průkazu. Na kontrolu všech potřebných dokladů rozhodně nezapomínejte. Teprve v této chvíli si člověk častokrát uvědomí, o co má jednodušší život výše zmiňované ptactvo, které si migruje bez dokladů z místa na místo bez ohledu na státní hranice.
Překlad dokumentů
V některých případech bude zapotřebí oficiální překlad některých dokumentů pro zahájení kvalifikovaného zaměstnání. Většinou zaměstnavatelé požadují vysvědčení o maturitní zkoušce a univerzitní diplom.
Řidičský průkaz
Majitelé starších řidičských průkazů musí zažádat o mezinárodní průkaz, který vystaví dopravní inspektorát na městském úřadu dle místa bydliště.