Invazivní vyšetření není něco, čeho je třeba se obávat

Dalo by se říci, že genetické vyšetření bude vypadat jako diskuze, avšak zdání klame. Ačkoliv základem tohoto vyšetření je skutečně diskuze a dotazník, v případě jakýchkoliv nejasností přistupují lékaři na jiné řešení, a to na invazivní vyšetření . O co jde a zdali byste se měla tohoto vyšetření obávat, se neváhejte zeptat svého gynekologa nebo si něco o tomto vyšetření přečtěte. V základu však lze tyto procedury rozdělit na dvě základní, a to:

vyšetření

Odběr choriových klků

Jedná se o odběr plodových obalů, které jsou základem pro placentu. V rámci zákroku je zavedena tenká jehla do břišní stěny, kdy malý kus placenty je nasát k dalšímu zkoumání. Samozřejmostí je lokální umrtvení a maximální komfort pro pacientku. Zákrok je prováděn od 11. týdne těhotenství a je ho možné provést bez problému ambulantně.

Odběr plodové vody

Jak už název napovídá, jde o standardní odběr plodové vody, jejíž odběr je podobný výše zmiňovanému zákroku. Tento zákrok je však rozdílný v době, kdy se může provádět, neboť může být indikován až od 16. týdne těhotenství. Stejně jako výše zmíněný zákrok je vše prováděno ambulantně.

dna

Invazivní cesta, kterou je nutné promyslet

Ačkoliv se může zdát, že tyto zákroky jsou v dnešní době již natolik propracované, že nemůže nastat jakýkoliv problém, opak je pravdou. Faktem totiž zůstává, že riziko komplikací je poměrně velké, a to v hodnotách půl až jednoho procenta. Ačkoliv je to číslo malé, je nutné si uvědomit, že komplikace mohou být i natolik závažné, že těhotná žena může tímto způsobem samovolně potratit. Právě proto neváhejte a před svolením k zákroku se raději pečlivě poraďte se svým lékařem. Je nutné pečlivě promyslet, zdali je tento zákrok pro vás vhodný, neboť v opačném případě vystavujete sebe i svůj plod velkému riziku.