Je to Vaše práce. A tato práce Vás baví. Vystudoval jste a těšíte se na svou první zakázku. Postavit vícepodlažní dům neumí kdekdo! Věříte ve své schopnosti a vědomosti, chcete posbírat vlastní zkušenosti. Jen nerad si připouštíte, že by stavba mohla dopadnout jinak, než podle Vašeho očekávání! Vždyť jste nic nezanedbal!

1. Máte zaměřený stavební pozemek.
2. Projekt domu je také jasně daný.
3. Stavební firmu jste vybral zodpovědně.
4. Harmonogram prací odpovídá náročnosti.
5. Smlouvy jsou uzavřeny.

Jediné, co Vás nyní trápí, nebo spíše máte obavu, je počasí. Bude Vám přát? To se vážně ovlivnit nedá!
Jenže ony mohou nastat i jiné okolnosti, které Vaši stavbu mohou nepříjemně ohrozit!

· Stavební firma není zase tak dobrá, jak jste byl přesvědčen.
· Harmonogram prací nějak nestíháte.
· Stavba se prodražuje.
· Dodavatel nedodržuje smlouvu o zapůjčení těžké techniky.

Těch překážek může během stavby nastat mnoho.
Potom nastane situace, kdy zadavatel ukončí smlouvu se stávající stavební firmou, a nastupují potíže. A protože nastoupí jiná firma, musí se provést kontrolní rozpočet stavebních prací, který je nezbytný pro předání rozestavěného domu.
Rozpočtem stavebních prací začínáte znovu s jinou stavební firmou, ale má to přece jen jeden obrovský klad. Získal jste zkušenost, která Vám přijde vhod při Vašich dalších stavbách. Jen se nesmíte nechat odradit!

Rozpočtu stavebních prací se určitě nevyhnete. Ale aspoň budete mít solidní přehled o tom, kde se stala chyba. Co bylo příčinou neúspěšného, předčasného ukončení stavby se stávající firmou. Bude podkladem dalších kroků při vypovězení smlouvy. Jsou to sice starosti, ale přece nebudete odevzdávat vícepodlažní dům opožděně, a navíc s přemrštěným finančním skluzem!

Vidíte sám, že počasí není jedinou překážkou, které byste se měl obávat. Není nad vlastní zkušenost!