Pravidelná péče o komín je důležitá


Vlastníte nemovitost, aÅ¥ již dům, Äi rekreaÄní objekt, kde je používaný komín? Pak jistÄ› víte, že revize komína je velice důležitá. Taková revize vás může ochránit pÅ™ed případným požárem, nebo pÅ™ed otravou oxidem uhelnatým, který v případÄ› zaneseného komína nemůže odcházet ven a vrací se tedy zpátky do objektu. Navíc je od roku 2011 jednou do roka kontrola dle zákona povinná. Nezanedbávejte svůj komín. Ochráníte tak svůj majetek i své zdraví.

Poctiví kominíci pÅ™inesou bezpeÄnost a Å¡tÄ›stí

Pro revize komínů je důležité najít firmu, která svou práci odvádí poctivÄ› a nic nezanedbá. Revizi je tÅ™eba provádÄ›t u novÄ› vystavÄ›ných komínů pÅ™ed zahájením jejich provozu, po jakékoliv stavební úpravÄ›, pokud zaÄnete používat jiný druh paliva, pokud chcete pÅ™ipojit nový spotÅ™ebiÄ paliv, pokud máte podezÅ™ení na trhliny v komínÄ›, Äi pokud doÅ¡lo ke komínovému požáru. NaÅ¡i kominíci jsou opravdu poctiví a o váš komín se dobÅ™e postarají. Svěřte nám své spalinové cesty a uvidíte, že budete spokojeni. A nezapomeňte, že kominík nosí také Å¡tÄ›stí!