Roslund Andres , Stefan Thunberg – Made in Sweeden

Když je tehdy nyní. Když je nyní tehdy.“ Těmito větami kniha dvou švédských autorů začíná a s malou obměnou i končí. Slova nyní a tehdy jsou pro thriller Made in Sweeden zcela zásadní a to jednak proto, že minulost hlavních postav úzce souvisí s jejich současností (třebaže se od ní snaží oprostit) a také proto, že kniha je dělená na části „Nyní“ a „Tehdy“, ve kterých vám autoři po kouscích dávkují napínavý příběh.
poutavé čtení
Ve svém díle autoři představují vznik, vývoj a zánik gangu založeného třemi bratry, který řádí ve Švédsku a je lepší, brutálnější a vynalézavější než kterýkoli jiný za celou historii a také je nepolapitelný díky tomu, že jeho členové nejsou v databázi policie, protože nikdy nebyli trestáni.

Ovšem více než samotný příběh je podstatnější psychologický vývoj postav, jejich uvažování, pohnutky, cíle, vztahy a hlavně vzájemná důvěra.

Zajímavé je, že právě Stefan Thunberg je nejmladším čtvrtým bratrem zakladatelů vojenského gangu, jenž řádil ve Švédsku v 90. Letech, jemuž plně odpovídal popis nejbrutálnější, nejvynalézavější a nepolapitelný a jímž je inspirovaný thriller. iStefan Thunberg se sám nikdy neúčastnil žádné kriminální činnosti, ale během psaní Made in Sweeden mu pomáhali starší bratři. I když jsou fakta upravena tak, aby z nich vznikla fikce, tak účast osoby tak blízké zmíněným kriminalistům celému textu dodává neobyčejnou autentičnost.
lupič a senior
Psychologická prokreslenost postav je opravdu propracovaná a detailní. Čtenář sleduje jejich proměny v průběhu děje, kdy se situace stále více vyhrocuje, a zná vnitřní pohnutky vedoucí k činům. Neexistuje žádné nelogické, nebo nezdůvodnitelné rozhodnutí postav, ale i tak děj neztrácí na dynamice a napínavosti.

Sice ke konci začíná být zřejmé, že se gang svou nenasytností řítí do záhuby, ovšem děj se nestává nezajímavým, ani předvídatelným. Dílo je rovněž ukazatelem na důležitý společenský problém domácího násilí, které provázelo dětství hlavních postav. Díky tomu se ho naučili zneužívat a aplikovat při loupežích tak, aby dosáhli svého.

Autoři příběhem založeným na realitě a zkušenostech opravdových lupičů upoutali masy čtenářů a jejich dílo se stalo světovým bestsellerem. Made in Sweeden je výbornou volbou pro každého, komu nevadí násilí, krev, nebo pohled na věc z odvrácené strany zákona.