Definice marketingu –jedná se o činnost jedinců a organizací, která se zaměřuje především na zjišťování a uspokojování lidských potřeb. Tento princip funguje na základě směny. Jinak řečeno, jedná se o společenský a řídící proces, díky kterému získávají jednotlivci, ale i skupiny to, co potřebují nebo požadují, prostřednictvím nabídky a směny výrobků.
červeně podtrženo
Současný marketing se stále více zaměřuje na uspokojování potřeb zákazníků. Jedná se tedy o úkol pro manažery, kteří musí zjistit, jaké jsou potřeby zákazníků, musí určit rozsah a intenzitu těchto potřeb a poté rozhodnout, zda se jedná o novou příležitost. Funkce marketingu navíc přetrvává po celou dobu životnosti produktu. Úkolem marketingu je tak také snaha přilákat nové zákazníky a hlavně udržet ty stávající. Proto je kladen čím dál větší důraz především na poznávání cílových zákazníků tak, aby výrobek přesně odpovídal jeho potřebám, a díky tomu se prodával de facto sám.

Pojmy související s poptávkou:

·         Potřeba = pocit nedostatku.
·         Přání = formulace potřeby, která je závislá především na osobní charakteristice spotřebitele.
·         Poptávka = přání, která jsou podpořená určitou kupní silou (jinak řečeno: souhrn produktů, které jsou zákazníci schopní koupit).
·         Hodnota produktu = jedná se v podstatě o určitý odhad potenciálu produktu uspokojujícího potřeby zákazníků.
obchodní cíl

Mezi strategická marketingová rozhodnutí můžeme zařadit následující otázky:

·         Kdo je náš cílový zákazník?
·         Jakou hodnotu cílovému zákazníkovi nabízíme?
·         Zjišťujeme jeho spokojenost? Jakým způsobem?
·         Prostřednictvím čeho si udržujeme konkurenční pozici?

Mezi taktická marketingová rozhodnutí můžeme zařadit následující otázky:

·         Jaký produkt budeme zákazníkům nabízet?
·         Jak vysokou stanovíme cenu a jakým způsobem?
·         Jakým způsobem budeme produkt propagovat? Kde a kdy?
Současné pohledy na úlohu marketingu se neustále mění, proto je potřeba se na něj opravdu důkladně zaměřit a přizpůsobit mu stávající strategii podniku.