Zkuste si na jeden den sednout do invalidního vozíku

S takovýmto projektem přišlo pár lidí, kteří většinou žili život s někým, kdo byl na vozík odkázaný. Vyzkoušet si překážky každodenního života na vlastní kůži, byť i na jeden jediný den, každému rychle otevřelo oči dokořán. Uvědomit si, jak dnešní svět nepočítá s někým, kdo nemůže chodit po vlastních končetinách. Tolik omezení a tolik strádání se strany těch, kteří svůj život nemohou plnohodnotně prožívat v pohybu na svých nohou. Přesto však se našli lidé, kteří se právě na jejich problémy v běžném životě zaměřili.

vozík

Pojďte to zkusit se schodolezem

Možná jste takové slovo ještě nikdy v životě neslyšeli, a přesto se právě tento skvělý vynález zapsal na první místa významných pomůcek v životě zdravotně postižených lidí. Díky schodolezu mohou invalidé překonávat schody i schůdky bytů i domů, a jejich pečovatelé mají mnohem větší prostor pro pomoc i přemísťování https://slovnik.seznam.cz/cz-en/%3Fq%3Dp%25C5%2599em%25C3%25ADs%25C5%25A5ov%25C3%25A1n%25C3%25AD do venkovních i domovních prostorů. Bez větší námahy a přenášení je možné dostávat osoby na invalidním vozíku tam, kde je právě potřeba.

Produkty, které usnadňují život lidem na vozíku

– Schodišťové sedačky
– Šikmé schodišťové plošiny
– Vertikální zdvižné plošiny
– Stropní zvedací systémy
– Schodolezy
– Nájezdové rampy
Všechny tyto pomůcky jsou ideální možností, jak usnadnit pohyb v prostoru, který není úplně uzpůsoben pohybu na invalidním vozíku. Výběr záleží na typu prostoru, ve kterém je potřeba, aby se mohl invalidní člověk pohybovat.

invalidní vozík

Největším problémem jsou schody

Ano, to vám potvrdí každý, kdo někdy potřeboval přemístit i jen dětský kočárek anebo člověka na vozíku někam mimo úroveň běžné plochy. Praktickýschodolezje tedy určen tam, kde potřebujete manipulovat s invalidním vozíkem a nemáte přímo zdvižnou plošinu. Pásový nebo kolečkový schodolezje šikovným pomocníkem také tam, kde se nejedná o široké schodiště, ale třeba i jen úzký prostor. Nosnost tohoto zařízení se pohybuje kolem 120 – 130 kg. U pásového zařízení můžete počítat se sklonem do 35 stupňů, u kolečkového až do 55 stupňů. Rychlost zdolávání schodiště je u kolečkového typu až 12 schodů za minutu.

Usnadněte svým zdravotně postiženým blízkým i také sobě veselejší a hlavně pohodlnější život.

Podobné příspěvky