Úmrtí milované osobypro nás může být velmi těžkou zkouškou. Tyto chvíle bychom měli věnovat smutku a truchlení, ale čeká nás zařizování pohřbu. Velkou pomocí je, pokud máme v blízkém okolí pohřební službu, která zařídí okolo pohřbu s citlivým přístupem téměř všechno za nás. Od vytisknutí parte až po odvoz zemřelého ke kremaci.
květina a pohřeb
V případě, že zemřelý bydlel sám v bytě, je potřeba jej odhlásit a ukončit veškeré smlouvy. Počítejme s tím, že každou smlouvu lze ukončit jen předložení úmrtního listu. Musíme mít připraveno číslo smlouvy, svůj průkaz totožnosti a číslo účtu nebo SIPO. Většinu těchto úkonů můžeme zařídit prostřednictví emailů a úmrtní list včetně dalších potřebných dokladů můžeme poslat v příloze.
Nezapomeneme zrušit smlouvu:
· O dodávce elektrické energie
· O dodávce plynu
· O dodávce vody
· O internetu
· O běžném účtu
· Odhlásit poplatky za televizi a rozhlas
· Odhlásit noviny a časopisy
· SIPO
Všechny doklady zemřelého můžeme odevzdat příslušné instituci, kterou byl vydán nebo nezabezpečíme tak, aby nemohly být zneužity. Postarat se musíme i o automobil, zejména o placení povinného ručení. Pokud autem jezdit nehodláme, oznámíme to pojišťovně.
pohřební vozy
Pokud měl zemřelý úrazové, životní nebo jiné pojištění, ihned to pojišťovně oznámíme. Uspíšíme tak vyplacení částky na smlouvě uvedené osobě.
Ostatní majetek se převádí až po skončení dědického řízení. Pokud nemáme dispoziční právo k účtu zemřelého, požádáme o jeho zpřístupnění soud, protože trvalé příkazy nepočkají a bude se navyšovat penále za pozdní zaplacení. Mobil s paušálem lze zrušit bez pokuty, protože smrtí účastníka smlouva zaniká. V případě, že se tak nestane, obrátíme se také na soud.
Úřady jsou tady od toho, aby nám v případě potřeby pomohly nebo poradili, co dělat dál. Potřebovat je můžeme jak v případě úmrtí v rodině, tak i v případě narození .